§ 2 Forholdet til den enkelte bedriftsavtale

Gå til hovedinnhold

§ 2 Forholdet til den enkelte bedriftsavtale

Stillinger som ikke omfattes av Sentralavtalen, faller også utenfor den enkelte bedriftsavtale, med mindre annet avtales.