§ 1 Omfang

Gå til hovedinnhold

§ 1 Omfang

 1. Sentralavtalen gjelder for ansatte i bedrifter med arbeidsgivermedlemskap i Finans Norge, med mindre annet er særskilt fastsatt i denne paragraf eller i de enkelte paragrafer.

 2. Følgende ansatte omfattes ikke av Sentralavtalen:

  Alle med tittel banksjef eller direktør forutsatt at de har personalansvar, eller andre på tilsvarende nivå som regnes som arbeidsgivers representanter.

  De som er ansatt til vikariat, sesongarbeid eller annet arbeid av midlertidig karakter for en periode som er 3 måneder eller kortere.

 3. Ansatte som omfattes av Sentralavtalen, men som i henhold til arbeids-miljølovens §§ 10-12 (1) og (2) er unntatt fra lovens arbeidstidskapittel (kap.10) er også unntatt fra følgende regler i denne Sentralavtale:

  Felleserklæring vedrørende arbeidstid.
  § 3 Sentralregler om arbeidstid.
  § 5 Sentralregler om kompensasjon.
  § 11 Overtidsbetaling.

 4. Ansatte som er lønnet over lønnsregulativet er unntatt fra Sentralavtalens kapittel 3, Lønn.