Tilleggsprotokoll

Gå til hovedinnhold

Tilleggsprotokoll

Vedrørende praktisering av Hovedavtalen § 7 Bedriftsavtale

Det skal kun være en -1 - bedriftsavtale i bedriften.

Vedrørende unntakene i dette vedlegget

Partene er enige om at de unntak som er omtalt i vedlegg 1 til punkt 1, ikke får konsekvenser for allerede etablerte ordninger der tariffavtale er gjort gjeldende pr. 5.6.2018.

Vedrørende praktisering av Hovedavtalen § 14 Ansettelsesutvalg:

Medbestemmelse i ansettelsesutvalg forgår på følgende måte:

De LO-tillitsvalgte tiltrer ansettelsesutvalget i forbindelse med tilsettinger i enheter hvor forbundet har medlemmer og i forbindelse med lønnsvurderinger av forbundets medlemmer.

Vedrørende praktisering av Hovedavtalen § 15 A (Samarbeidsutvalg):

De saksområder som omhandles av § 15 A og som angår LO-medlemmer ivaretas av ledelsen og de LO-tillitsvalgte etter nærmere avtale.

Vedrørende praktisering av Hovedavtalen § 15 B (Felles samarbeids- og arbeidsmiljø-utvalg):

Bestemmelsen utgår og AML kap. 7 gjelder.

Øvrige saksområdet som omhandles av følgende bestemmelser i Hovedavtalen og Sentralavtalen, ivaretas av ledelsen og de LO-tillitsvalgte etter nærmere avtale:

  • Hovedavtalen § 13 A nr. 9 (utvalg i forbindelse med saker nevnt i 13 B nr. 3 og 4).
  • Hovedavtalen § 13 B (Virkeområder, herunder § 13 B nr. 5 om fusjons- og fisjons-prosesser).
  • Hovedavtalen § 13 C (prosjektutvalg mv. i forbindelse med iverksettelse av IT-planer).
  • Hovedavtalen § 17 nr. 7 (eventuelt likestillingsutvalg).
  • Hovedavtalen § 20 (drøftinger ifm. rasjonalisering og driftsinnskrenkning).
  • Sentralavtalen §§ 17 nr. 1 og 18 (Kompetanseutvikling).
  • Eventuelle andre saksområder som iht. Hovedavtalen eller Sentralavtalen skal drøftes med de tillitsvalgte.