§ 2 A Forholdet til den enkelte bedriftsavtale

Gå til hovedinnhold

§ 2 A Forholdet til den enkelte bedriftsavtale

I den enkelte bedriftsavtale skal det konkret fremgå hvilke stillinger som faller utenfor sentralavtalen, jf. § 1 nr. 2, første strekpunkt1. Stillinger som ikke omfattes av sentralavtalen, faller også utenfor den enkelte bedriftsavtale, med mindre annet avtales.

______________________________

Note 1

Se også note 3 til § 1.

Det legges til grunn at «stillinger» kan oppgis i form av stillingsnivåer (ledernivåer).