Kommentarer til tariffavtalene

Gå til hovedinnhold

Kommentarer til tariffavtalene

Kommentarutgaven inneholder utfyllende forklaringer til bestemmelsene i hovedavtalen og sentralavtalen i finans, samt supplerende informasjon om relevante lover og forskrifter.

Kommentarene er skrevet av fagpersoner i Finans Norge/prosessområde arbeidsliv.

Under finner du en utskriftsvennlig og søkevennlig PDF-fil.  Bruk søkefunksjon i din nettleser for å ta deg til ønsket tekst. F.eks. søk på "lønn" eller "permisjon".

Her ligger også en HTML-fil som der du kan klikke fra innholdslisten direkte til avsnittet i teksten.

Kommentarene er oppdatert i henhold til revisjon av sentralavtalen 2019.