Kommentarer til tariffavtalene

Gå til hovedinnhold

Kommentarer til tariffavtalene

Kommentarutgavene inneholder utfyllende forklaringer til bestemmelsene i hovedavtalen og sentralavtalen i finans, samt supplerende informasjon om relevante lover og forskrifter. Kommentarene er skrevet av fagpersoner i Finans Norge arbeidsliv.

Sentralavtalen

Kommentarene til Sentralavtalen i finans er revidert og relansert i ny nettløsning pr. juni 2021. Kommentarene ligger direkte under avtaleteksten gjennom fotnoter. 

Hovedavtalen

Under finner du en utskriftsvennlig og søkevennlig PDF-fil.  Bruk søkefunksjon i din nettleser for å ta deg til ønsket tekst. F.eks. søk på "lønn" eller "permisjon".

Her ligger også en HTML-fil som der du kan klikke fra innholdslisten direkte til avsnittet i teksten.