Protokolltilførsel 2:

Gå til hovedinnhold

Protokolltilførsel 2:

Dersom det inngås likelydende avtaler med andre akademikerforeninger, er partene enige om å finne hensiktsmessige løsninger for samhandling ved sentrale forhandlinger og for utøvelse av medbestemmelse i bedriftene.