Protokolltilførsel 1:

Gå til hovedinnhold

Protokolltilførsel 1:

Partene er enige om at DNB og Teknas tillitsvalgte skal inngå en avtale lik allerede gjeldende konsernavtale i DNB med underliggende avtaler. Lønnsbestemmelsene i konsernavtalen skal ikke omfattes av avtalen, her legges Avtalen §§ 9 og 10 til grunn. Partene er videre enige om at partene lokalt kan bli enige om andre avvikende bestemmelser. § 13-4 i konsernavtalen erstatter Avtalen § 11. Inntil de lokale partene blir enige om ny avtale gjelder reglene i den oppsagte/utløpte konsernavtalen.

Partene er videre enige om å drøfte tilsvarende løsninger der andre bedrifter har liknende behov.