§ 16 Forhold som ikke er regulert i avtalen

Gå til hovedinnhold

§ 16 Forhold som ikke er regulert i avtalen

Finans Norge og Tekna kan i avtaleperioden ta opp spørsmål om inngåelse av avtaler på andre områder enn dem som er regulert i Avtalen.