§ 15 Lokale/organisasjonsmessige møter

Gå til hovedinnhold

§ 15 Lokale/organisasjonsmessige møter

Når det skal avholdes lokale eller organisasjonsmessige møter i forbindelse med Avtalen, kan hver av partene kreve at møtet skal finne sted innen 14 dager.