§ 14 Opplysnings- og utviklingsfondet

Gå til hovedinnhold

§ 14 Opplysnings- og utviklingsfondet

Det er mellom partene inngått avtale om opplysnings- og utviklingsfond, jfr. bilag 1.