§ 13 Sosiale ytelser

Gå til hovedinnhold

§ 13 Sosiale ytelser

Teknas medlemmer gis rettigheter tilsvarende de til enhver tid gjeldende bestemmelsene i Sentralavtalen mellom Finansforbundet og Finans Norge § 12 Lønn under sykdom, § 13 Lønn i forbindelse med fødsel og adopsjon, § 14 Lønn ved dødsfall og § 15 Lønn under militærtjeneste mv.