§ 11 Særavtaler

Gå til hovedinnhold

§ 11 Særavtaler

Partene er enige om at Avtalen er en rammeavtale. Det er partenes intensjon at Avtalen skal utfylles ved bruk av lokale særavtaler tilpasset den enkelte bedrift.

Krav om inngåelse eller revisjon av særavtaler skal behandles i forhandlingsmøte mellom partene på bedriften. Det settes opp protokoll fra møtene der partene gir uttrykk for sine synspunkter.

Oppsigelse av særavtaler:

  1. De lokale parter skal føre forhandlinger om særavtaler før oppsigelse finner sted.  Oppsigelse kan likevel finne sted hvis forhandlinger er krevet og ikke kommet i stand innen 14 dager.
  2. Særavtaler med bestemt løpetid kan sies opp skriftlig med minst 3 måneders varsel før utløpstiden, med mindre annet er avtalt.
  3. Særavtaler som det er bestemt eller forutsatt skal gjelde inntil videre, kan når som helst sies opp med 3 måneders varsel, med mindre annet er avtalt.