§ 34 Personopplysninger om bedriftens ansatte

Gå til hovedinnhold

§ 34 Personopplysninger om bedriftens ansatte

 1. Med personopplysninger er ment opplysninger og vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson.

  Med personregistre er ment registre, fortegnelser m.m. der personopplysninger er lagret systematisk slik at opplysninger om den enkelte person kan finnes igjen.

 2. Ledelsen skal i samarbeid med de tillitsvalgte utarbeide retningslinjer for bruk av personopplysninger. Registrering av personopplysninger skal være saklig begrunnet ut fra hensyn til bedriftens administrasjon og virksomhet, jfr. lov om behandling av personopplysninger.

  Retningslinjene skal som et minimum beskrive:

  - Hvilke registre for personopplysninger som skal benyttes, og hvilke opplysninger som skal inngå i de forskjellige registre.

  - Hvordan personopplysninger skal behandles og benyttes.

  - Hvem som skal ha adgang til personopplysninger, og hvilke opplysninger forskjellige brukere skal ha adgang til.

  - Tiltak som skal sikre at uvedkommende ikke får tak i personopplysninger, og regler for makulering av slike opplysninger.

 3. Bruken av eventuelle systemer for innhenting av arbeidsmengdestatistikk/ volumstatistikk, fastlegges i den enkelte Bedriftsavtalen.

 4. Når det gjelder systemer for lagring og bruk av personopplysninger, vises det til lov om behandling av personopplysninger, samt til forskrifter gitt i medhold av loven.