§ 33 Trekk i fagforeningskontingent

Gå til hovedinnhold

§ 33 Trekk i fagforeningskontingent

  1. Medlemmer av Finansforbundet trekkes i sin lønn med et månedlig beløp til dekning av fagforeningskontingenten.

  2. Medlemmer av Finansforbundet som omfattes av Finansforbundets forsikringsordning trekkes i sin lønn for premiebeløpet i samsvar med trekkliste bedriften får fra Finansforbundet.