§ 29 Innsending av bedriftsavtalen

Gå til hovedinnhold

§ 29 Innsending av bedriftsavtalen

Bedriftsavtalens parter plikter å sende inn ny eller revidert bedriftsavtale til henholdsvis Finans Norge og Finansforbundet.