§ 27 Oppløsning

Gå til hovedinnhold

§ 27 Oppløsning

  1. Dersom midlene ikke brukes etter sin forutsetning, settes tilskuddsordningen ut av kraft etter at saken har vært drøftet mellom partene.

  2. Dersom tilskuddsordningen opphører, skal eventuelle udisponerte midler deles likt mellom Finansforbundet og Finans Norge.