§ 26 Regnskap

Gå til hovedinnhold

§ 26 Regnskap

  1. Ved hvert regnskapsårs avslutning utarbeider Finansforbundet et årsregnskap som skal revideres av en statsautorisert eller registrert revisor.

  2. Regnskapet sendes til Finans Norge sammen med en spesifisert oppgave over de tiltak som er gjennomført i løpet av året, herunder oppgave over antall deltakere og varighet på de enkelte kurs/konferanser