§ 21 Permittering av ansatte

Gå til hovedinnhold

§ 21 Permittering av ansatte

 1. Permittering kan foretas:

  a) Når partene i den enkelte bedrift har truffet avtale om dette i samsvar med Hovedavtalens § 8.

  b) Når det er inntruffet slike uforutsette hendinger som er nevnt i arbeids-miljølovens § 15-3 (10).

  c) Når konflikt som omfatter del av bedriftens arbeids takere medfører at andre ansatte ikke kan sysselsettes på en rasjonell måte. I forbindelse med lovlig konflikt i bedriften kan de som omfattes av frikretsen ikke permitteres.

  d) Når Finans Norge og Finansforbundet av andre grunner gir samtykke.

 2. Partene er enige om at permitteringsinstituttet synes lite aktuelt i finansnæringen. For så vidt gjelder lønn i permitteringstiden, vises til lov om lønnsplikt under permittering av 6. mai 1988 nr. 22.

 3. Dersom permitteringen skal foretas, er Finans Norge og Finansforbundet enige om å følge de til enhver tid gjeldende permitteringsregler i Hovedavtalen mellom NHO og YS.