§ 19 Oppsigelsesfrister

Gå til hovedinnhold

§ 19 Oppsigelsesfrister

  1. For fast ansatte gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 3 måneder.

  2. Blir en ansatt sagt opp etter minst 10 års sammenhengende tilsetting i samme bedrift, skal oppsigelsesfristen være minst 4 måneder dersom oppsigelsen finner sted etter at den ansatte har fylt 50 år, minst 5 måneder etter fylte 55 år og minst 6 måneder etter fylte 60 år.

    Den ansatte kan likevel si opp arbeidsavtalen med en oppsigelsesfrist på minst 3 måneder. Ved skriftlig avtale mellom ledelse og tillitsvalgte, kan de frister som er fastsatt ovenfor forlenges.

  3. Oppsigelse må skje skriftlig

  4. Oppsigelsesfrister som er fastsatt i nr. 1 og 2, løper fra og med første dag i måneden etter at oppsigelsen fant sted.

  5. For ansatte i prøvetid gjelder en gjensidig oppsigelsesfrist på minst 14 dager