§ 18 - Prøvetid - fast ansettelse

Gå til hovedinnhold

§ 18 - Prøvetid - fast ansettelse

  1. Ved ansettelse, kan bedriften skriftlig forlange at den ansatte gjennomgår en prøvetid på 6 – seks – måneder, jfr. § 19, nr. 5. 

  2. Den ansatte skal i prøvetiden holdes orientert om sin utvikling. 

  3. Det er ikke adgang til å inngå avtale om ny prøvetid for ansatte som går over i annen stilling i samme virksomhet, med mindre vedkommende gis rett til å gå tilbake til sin tidligere stilling i virksomheten. Fast ansatte som slutter i bedriften, og innen 3 år deretter på ny blir ansatt i samme bedrift, har krav på fast ansettelse fra tiltredelse. 

  4. Denne paragraf gjelder ikke vikarer.