§ 9 Organisasjonsretten

Gå til hovedinnhold

§ 9 Organisasjonsretten

Hovedtariffpartene anerkjenner gjensidig arbeidsgivers og arbeidstakernes frie foreningsrett.