§ 4 Avtalestrukturen i finansnæringen

Gå til hovedinnhold

§ 4 Avtalestrukturen i finansnæringen

Avtalestrukturen i finansnæringen består av følgende deler:

  • Hovedavtale, jfr. § 5.
  • Sentralavtale, jfr. § 6.
  • Bedriftsavtale, jfr. § 7.
  • Eventuelle særavtaler – lokale avtaler som ikke inngår i bedriftsavtalen, jfr. § 8.

Finans Norge og Finansforbundet kan ved enighet og etter søknad gi dispensasjon fra denne avtalestruktur.