§ 1 Partsforhold – omfang

Gå til hovedinnhold

§ 1 Partsforhold – omfang

Denne Hovedavtale er første del av alle tariffavtaler som er, eller blir opprettet mellom Finans Norge og Finansforbundet (hovedtariffpartene). Hovedavtalen er også første del av den enkelte bedriftsavtale, jfr. § 7.