§ 22 Målgruppe

Gå til hovedinnhold

§ 22 Målgruppe

Målgruppen for arbeidsmiljøopplæringen er alle som har opp gaver og/elleransvar innen helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i Finans Norges medlemsbedrifter, i samsvar med arbeidsmiljølovens § 6-5 (1 og 2)og § 7-4.

Arbeidsgiver skal sørge for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget får den opplæring som er nød vendig og påkrevd av tilsynsmyndighetene.