Sykefravær 2005

Fraværsrapporter for FAs medlemmer utarbeidet av SSB. Tabeller og diagrammer. Sammenlignbare tall for Norge, Finansnæringen og FAs medlemmer

Hovedtall og omtale av tallene presenteres i FAnytt:

 

1. kvartal 2005: FAnytt nr. 13/05 
(Tallene for varighet i 3. kv. 2004 er endret pr. 27/9-05)
2. kvartal 2005: FAnytt nr. 18/05
3. kvartal 2005: FAnytt nr. 02/06
4. kvartal 2005: FAnytt nr. 05/06

 

Lenke til SSBs sentrale nasjonale fraværsstatistikk

 

»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 4.kv. 2005, varighet 2. kv. 2004 (Excel-fil) (07.04.06)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 3.kv. 2005, varighet 1. kv. 2004 (Excel-fil) (23.01.06)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 2.kv. 2005, varighet 4. kv. 2004 (Excel-fil) (27.09.05) (27.09.05)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 1.kv. 2005, varighet 3. kv. 2004 (Excel-fil) (27.09.05)

 For rapportene over: Ta kontakt med arbgiv@fno.no