Sykefravær 2004

Fraværsrapporter for FAs medlemmer utarbeidet av SSB. Tabeller og diagrammer. Sammenlignbare tall for Norge, Finansnæringen og FAs medlemmer.

Hovedtall og omtale av tallene presenteres i FAnytt:

 

1. kvartal 2004: FAnytt nr. 14/04
2. kvartal 2004: FAnytt nr. 16/04
3. kvartal 2004: FAnytt nr. 08/05
4. kvartal 2004: FAnytt nr. 09/05

 

Lenke til SSBs sentrale nasjonale fraværsstatistikk

 

»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 4. kv. 2004, varighet 2. kv. 2004 (23.05.05)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 3 kv. 2004, varighet 1. kv. 2004 (23.05.05)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 2.kv. 2004, varighet 4. kv. 2003 (12.10.04)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 1.kv. 2004, varighet 3. kv. 2003 (05.07.04)

For tilgang til rapportene - kontakt arbgiv@fno.no