Sykefravær

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Sykefravær

Sykefraværsstatistikken gir tall for legemeldt fravær i bedrifter som er arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken leveres av SSB, og har grunnlag i den nasjonale fraværsstatistikken.

tom arbeidsplass

Sykefraværsstatistikk for Finans Norges medlemmer 

På grunn av endringer i datagrunnlaget i 2015 kan SSB foreløpig ikke publisere tall for sykefraværsprosenten, som er det viktigste måltallet for sykefraværet. Dette har bakgrunn i overgang til nytt datagrunnlag (A-ordningen). Som en følge av dette har Finans Norge ikke mottatt ordinær statistikk for sykefraværet blant sine medlemmer for 2015. Imidlertid er det nå laget en alternativ statistikk som viser andelen sykmeldte. Les mer om bakgrunnen for dette på ssb.no: Endringer i sykefraværsstatistikken. SSB har en begrenset publisering på sine nettsider: sykefraværstall for 1. og 2. kvartal 2015.

Legemeldt sykefravær 2018. (Obs. andel sykmeldte, ikke ordinær sykefraværsprosent)

Legemeldt sykefravær 2017. (Obs. andel sykmeldte, ikke ordinær sykefraværsprosent) 

Legemeldt sykefravær 2016. (Obs. andel sykmeldte, ikke ordinær sykefraværsprosent)

Legemeldt sykefravær 2015 (obs andel sykmeldte, ikke ordinær sykefraværsprosent)

Legemeldt sykefravær 2014

Legemeldt sykefravær 2013
Legemeldt sykefravær 2012
Legemeldt sykefravær 2011
Legemeldt sykefravær 2010

Legemeldt sykefravær 2009
Legemeldt sykefravær 2008
Legemeldt sykefravær 2007
Legemeldt sykefravær 2006

 

Kvartalsrapporter for 2005 og tidligere årganger av fraværsstatistikken kan fås hos arbeidsgiverområdet i Finans Norge.