Nordisk bankstatistikk

Gå til hovedinnhold Gå til navigasjon

Nordisk bankstatistikk

Statistikken har hovedfokus på ansatte og lønn. Den er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske arbeidsgiverforeningene i finans. Finanssektorens Arbejdsgiverforening i Danmark står for produksjonen og publiserer statistikken på sine nettsider.

nordiske flagg

Merknader til statistikken

En hovedutfordring med statistikken har vært å konstruere noenlunde sammenlignbare størrelser. Dette er komplisert fordi landene har ulikt lovverk, og forskjellige systemer både innenfor skatte-, avgifts- og støtteordninger, tariffavtaler, lønnssystemer og hvordan statistikkene er utformet. Definisjonene og tallene må derfor nødvendigvis bli noe upresise og må derfor behandles deretter, primært som indikatorer.