Legemeldt sykefravær i 2015 hos medlemmene

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Legemeldt sykefravær i 2015 hos medlemmene

Excelfiler med kvartalsvise sykefraværstabeller for Finans Norges medlemmer. Merk at tallene avviker fra tidligere årganger. Tidligere viste tallene sykefraværsdagsverk som andel i prosent av avtalte dagsverk. Tallene for 2015 viser andelen sykmeldte arbeidstakere av antall ansatte ialt.

Merk at tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg. Tall for egenmeldt fravær finnes på SSBs nettsiderTall for Finans Norges medlemsbedrifter inngår der i totaltallene for hele sektoren.