Legemeldt sykefravær hos medlemmene i 2014

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Legemeldt sykefravær hos medlemmene i 2014

Excelfiler med kvartalsvise sykefraværstabeller for Finans Norges medlemmer finnes i rammen til høyre.

Tabellene viser sykefravær fra det aktuelle kvartal og samme kvartal året før, samt varighet på sykefravær fra to kvartaler forut for aktuelt kvartal. Merk at tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg. Tall for egenmeldt fravær finnes på SSBs nettsiderTall for Finans Norges medlemsbedrifter inngår der i totaltallene for hele sektoren.

Kort omtale av statistikken for 1. kvartal 2014

Kort omtale av statistikken for 2. kvartal 2014

Kort omtale av statistikken for 3. kvartal 2014

Kort omtale av statistikken for 4. kvartal 2014