Om statistikken

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Om statistikken

Datagrunnlaget for statistikken er Sykefraværsregisteret og Arbeidstakerregisteret, som koples med registeret over arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken er dokumentert på SSBs nettsted www.ssb.no/sykefratot/ under fanen "Om statistikken". Bemerk at egenmeldt fravær ikke er med i statistikken.

Eldre statistikk

Fra 1991 til 2002 laget Bankenes Arbeidsgiverforening og senere Finansnæringens Arbeidsgiverforening (FA) fraværsstatistikk for sine medlemmer basert på rapportering fra medlemmene. Denne statistikken er tilgjengelig ved henvendelse til Finans Norge. Kontaktpersoner Alexander A. Lange og Morten S. Henningsen