Fokusartikkel

Gå til hovedinnhold

Fokusartikkel

Om statistikken

Datagrunnlaget for statistikken er Sykefraværsregisteret og Arbeidstakerregisteret, som koples med registeret over arbeidsgivermedlemmer i Finans Norge. Statistikken er dokumentert på SSBs nettsted  www.ssb.no/sykefratot/  under fanen "Om statistikken". Bemerk at egenmeldt fravær ikke er med i statistikken. Eldre statistikk Fra 1991 til 2002 laget Bankenes Arbeidsgiverforeni...