Legemeldt sykefravær hos medlemmene i 2019

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Legemeldt sykefravær hos medlemmene i 2019

Excelfil med kvartalsvise sykefraværstabeller for Finans Norges medlemmer, sektoren og landet. Tallene viser både sykefraværsdagsverk som andel i prosent av avtalte dagsverk og andelen sykmeldte arbeidstakere av antall ansatte ialt.

Fra 2021 er det gjennomført endringer i beregningsmetode for stillingsprosenter. Dette gir utslag i dagsverkene og sykefraværsdagsverkene, dermed også endring i sykefraværsprosenten. Alle kvartal fra 1. kvartal 2019 er oppdaterte med nye beregninger.

Merk at tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg. Tall for egenmeldt fravær finnes på SSBs nettsiderTall for Finans Norges medlemsbedrifter inngår der i totaltallene for hele sektoren.