Legemeldt sykefravær hos medlemmene i 2017

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Legemeldt sykefravær hos medlemmene i 2017

Excelfiler med kvartalsvise sykefraværstabeller for Finans Norges medlemmer, sektoren og landet. Tallene viser både sykefraværsdagsverk som andel i prosent av avtalte dagsverk og andelen sykmeldte arbeidstakere av antall ansatte ialt.

Merk at tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg. Tall for egenmeldt fravær finnes på SSBs nettsiderTall for Finans Norges medlemsbedrifter inngår der i totaltallene for hele sektoren.