Legemeldt sykefravær hos medlemmene i 2016

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Legemeldt sykefravær hos medlemmene i 2016

Excelfiler med kvartalsvise sykefraværstabeller for Finans Norges medlemmer, sektoren og landet. Merk at tallene avviker fra tidligere årganger. Tidligere viste tallene sykefraværsdagsverk som andel i prosent av avtalte dagsverk. Tallene for 2015 og 2016 viser andelen sykmeldte arbeidstakere av antall ansatte ialt.

Merk at tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg. Tall for egenmeldt fravær finnes på SSBs nettsiderTall for Finans Norges medlemsbedrifter inngår der i totaltallene for hele sektoren.

Alexander A. Lange

Alexander A. Lange

Fagdirektør arbeidslivsøkonomi og pensjon

957 33 289 Alexander.Lange@finansnorge.no