Legemeldt sykefravær hos medlemmene

Gå til hovedinnhold

Legemeldt sykefravær hos medlemmene

Excelfiler med kvartalsvise sykefraværstabeller for Finans Norges medlemmer finnes i rammen til høyre.

Tabellene viser sykefravær fra det aktuelle kvartal og samme kvartal året før, samt varighet på sykefravær fra to kvartaler forut for aktuelt kvartal. Merk at det er flere separate regneark i filen. Merk også at tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg. Tall for egenmeldt fravær finnes på SSBs nettsider.Tall for Finans Norges medlemsbedrifter inngår der i totaltallene for hele sektoren.

Se kort omtale av tallene for 4. kvartal 2013 for Finans Norges medlemmer her