FA-medlemmenes sykefravær sank i 2. kvartal 2012.

Gå til hovedinnhold

FA-medlemmenes sykefravær sank i 2. kvartal 2012.

Legemeldt sykefravær hos FAs medlemmer sank med 0,2 prosentpoeng til 3,7 prosent i 2. kvartal 2012. Landsgjennomsnittet sank med 0,5 prosentpoeng til 5,2 prosent.

Se tabeller og diagrammer i statistikken (Excel-fil)

Tabeller og diagrammer som .pdf-fil

 

 For rapportene over: Ta kontakt med arbgiv@fno.no