Fokusartikkel

Gå til hovedinnhold

Fokusartikkel

Statistikktabeller - sykefravær

Legemeldt sykefravær 1. kvartal 2012 Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2012 (Excel) Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2012 (.pdf) Legemeldt sykefravær 3. kvartal 2012 (Excel) Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2012 (Excel) Lenke til SSB-tabellover samlet sykefravær etter sektor  ( egen- oglegemeldt)