Fokusartikkel

Gå til hovedinnhold

Fokusartikkel

Sykefraværstabeller (Excelfiler)

Legemeldt sykefravær 4. kvartal 2011 Legemeldt sykefravær 3. kvartal 2011 Legemeldt sykefravær 2. kvartal 2011 Legemeldt sykefravær 1. kvartal 2011 Lenketil SSB-tabell over egen- og legemeldt fravær etter sektor