Sykefravær 2011

Gå til hovedinnhold

Sykefravær 2011

Excelfiler med kvartalsvise sykefraværstabeller for FAs medlemmer finnes i rammen til høyre.

Tabellene viser sykefraværs-prosenter fra det aktuelle kvartal og samme kvartal året før, samt varighet for to kvartaler forut for aktuelt kvartal. Merk at det er flere separate regneark i filen. Merk også at tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg. Tall for egenmeldt fravær finnes på SSBs nettsider. Tall for FAs medlemsbedrifter inngår der i totaltallene for hele sektoren.