Sykefravær 2009

Gå til hovedinnhold

Sykefravær 2009

Fraværsrapporter for FAs medlemmer utarbeidet av SSB basert på FAs medlemsregister og innmeldte arbeidstakere i arbeidstaker-registeret. Tabeller med sammenlignbare tall for Norge, Finansnæringen i sin helhet og FAs medlemsmasse fordelt på medlemstype og kjønn.

Tabellene inneholder kun legemeldt sykefravær. Opplysninger om egenmeldt (korttidsfravær) som omfatter hele finansnæringen finnes på SSBs nettsted med denne adressen:

http://www.ssb.no/sykefratot/

Merk at tallene der omfatter en større populasjon enn FAs medlemsmasse.

Tall om fraværets varighet i tidligere kvartaler legges frem fra SSB på et senere tidspunkt.