Sykefravær 2008

Gå til hovedinnhold

Sykefravær 2008

Fraværsrapporter for FAs medlemmer utarbeidet av SSB basert på sykemeldingsregisteret, FAs medlemsregister og innmeldte arbeidstakere i arbeidstaker-registeret. Tabeller og diagrammer. Sammenlignbare tall for Norge, Finansnæringen i sin helhet og FAs medlemsmasse.

Tabellene viser sykefraværs-prosenter fra det aktuelle kvartal og samme kvartal året før, samt varighet for to kvartaler forut for aktuelt kvartal. Tabellene gjelder legemeldt fravær. Egenmeldt fravær kommer i tillegg.

Lenke til SSBs sentrale nasjonale fraværsstatistikk.