Sykefravær 2005

Gå til hovedinnhold

Sykefravær 2005

Fraværsrapporter for FAs medlemmer utarbeidet av SSB. Tabeller og diagrammer. Sammenlignbare tall for Norge, Finansnæringen og FAs medlemmer

Hovedtall og omtale av tallene presenteres i FAnytt:

 

1. kvartal 2005: FAnytt nr. 13/05 
(Tallene for varighet i 3. kv. 2004 er endret pr. 27/9-05)
2. kvartal 2005: FAnytt nr. 18/05
3. kvartal 2005: FAnytt nr. 02/06
4. kvartal 2005: FAnytt nr. 05/06

 

Lenke til SSBs sentrale nasjonale fraværsstatistikk

 

»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 4.kv. 2005, varighet 2. kv. 2004 (Excel-fil) (07.04.06)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 3.kv. 2005, varighet 1. kv. 2004 (Excel-fil) (23.01.06)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 2.kv. 2005, varighet 4. kv. 2004 (Excel-fil) (27.09.05) (27.09.05)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 1.kv. 2005, varighet 3. kv. 2004 (Excel-fil) (27.09.05)

 For rapportene over: Ta kontakt med arbgiv@fno.no