Sykefravær 2004

Gå til hovedinnhold

Sykefravær 2004

Fraværsrapporter for FAs medlemmer utarbeidet av SSB. Tabeller og diagrammer. Sammenlignbare tall for Norge, Finansnæringen og FAs medlemmer.

Hovedtall og omtale av tallene presenteres i FAnytt:

 

1. kvartal 2004: FAnytt nr. 14/04
2. kvartal 2004: FAnytt nr. 16/04
3. kvartal 2004: FAnytt nr. 08/05
4. kvartal 2004: FAnytt nr. 09/05

 

Lenke til SSBs sentrale nasjonale fraværsstatistikk

 

»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 4. kv. 2004, varighet 2. kv. 2004 (23.05.05)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 3 kv. 2004, varighet 1. kv. 2004 (23.05.05)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 2.kv. 2004, varighet 4. kv. 2003 (12.10.04)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 1.kv. 2004, varighet 3. kv. 2003 (05.07.04)

For tilgang til rapportene - kontakt arbgiv@fno.no