Sykefravær 2003

Gå til hovedinnhold

Sykefravær 2003

Samarbeidet med SSB om utvikling av en egen rapport til FAs medlemmer fra den nasjonale sentrale sykefraværs-statistikken ble sluttført i 2002. Innrapporteringen av fravær fra FAs medlemmer til FA opphørte derfor pr. juni 2003. Direkte lenke til tall og diagrammer nederst på denne side.

 

 Se FAnytt nr. 13/03 om endret rutine og ny fraværsstatistikk fra Statistisk Sentralbyrå for FAs medlemmer.

Hovedtall og omtale av tallene presenteres i FAnytt:

1. kvartal 2003: FAnytt nr. 20/03
2. kvartal 2003: FAnytt nr. 26/03
3. kvartal 2003: FAnytt nr. 02/04
4. kvartal 2003: FAnytt nr. 10/04

 

Lenke til SSBs sentrale nasjonale fraværsstatistikk

Vi gjør oppmerksom på at en feil i beregningen av sykefraværsdasgverk har gjort seg gjeldende i 4. kvartal 2002, 1. kvartal 2003 og 2. kvartal 2003. Feilen berører et lite mindretall av sykefraværstilfellene, men har likevel ført til en viss undervurdering av sykefraværsdags-verkene. Dette tilsier at sykefraværsprosenten i virkeligheten var 0,1-0,2 prosentpoeng høyere i de nevnte kvartalene. Tallene for 1. kvartal 2003 er rettet opp i tabellene fra 1. kvartal 2004.

»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - Sykefraværsprosenter 4.kv. 2003, varighet 2. kv. 2003 (21.05.04)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - fraværsprosenter 3. kv. 2003 og varighet 1.kv. 2003 (09.01.04)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer - fraværsprosenter 2. kv. 2003 og varighet 4.kv. 2002 (26.11.03)
»  Fraværsrapport fra SSB for FAs medlemmer-Fraværsprosenter 1. kvartal 2003 og fraværsvarighet 3. kv. 2002 (25.08.03)

For rapportene over: Ta kontakt med arbgiv@fno.no