Sykefravær 2002

Gå til hovedinnhold

Sykefravær 2002

FAs fraværsstatistikk er endret fra og med 4. kvartal 2002. Det vil derfor utarbeides to rapporter for 4. kvartal 2002, etter hhv. tradisjonell og ny modell.

Rapport for 4. kvartal 2002 etter ny modell (SSB-tall for FAs medlemmer) er publisert i  FAnytt nr. 16/03.

SSB-Tall:
Vi gjør oppmerksom på at en feil i beregningen av sykefraværsdasgverk har gjort seg gjeldende i 4. kvartal 2002. Feilen berører et lite mindretall av sykefraværstilfellene, men har likevel ført til en viss undervurdering av sykefraværsdagsverkene. Dette tilsier at sykefraværsprosenten i virkeligheten var 0,1-0,2 prosentpoeng høyere i de nevnte kvartalene.