Historisk nordisk bankstatistikk

Gå til hovedinnhold

Historisk nordisk bankstatistikk

Denne statistikken er avsluttet, og ligger tilgjengelig av hensyn til historikk.

Statistikken hadde hovedfokus på ansatte og lønn. Den var et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske arbeidsgiverforeningene i finans. Finanssektorens Arbejdsgiverforening i Danmark stod for produksjonen og publiserte statistikken på sine nettsider.

nordiske flagg

Merknader til statistikken

En hovedutfordring med statistikken var å konstruere noenlunde sammenlignbare størrelser. Dette var komplisert fordi landene har ulikt lovverk, og forskjellige systemer både innenfor skatte-, avgifts- og støtteordninger, tariffavtaler, lønnssystemer og hvordan statistikkene er utformet. Definisjonene og tallene måtte derfor nødvendigvis bli noe upresise og må derfor behandles deretter, primært som indikatorer.