Forhandlingsstatistikken per 1.september 2015

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forhandlingsstatistikken per 1.september 2015

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for de ansatte i Finans Norges medlemsvirksomheter innen sektorene bank og forsikring pr. 1. september 2015. 
Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet. Tallene i 2015 er innhentet via A-ordningen

Tabellene 1-20 ligger som egne ark i Excelfilen