Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2018

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forhandlingsstatistikken pr. 1. september 2018

Alle tabellene ligger samlet til nedlastning på denne siden. 

Illustrasjonsfoto. Grafer på skjerm, kontor, mennesker i bakgrunn.

Om tabellene: 

Tabell 1. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Lønnsutviklingen 2016-2018 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner og endring i prosent.

Tabell 2. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september for identiske personer etter kjønn og bedriftstype. Kroner og endring i prosent. 2017-2018.

Tabell 3. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 3b. Heltidsansatte, ikke trinnplasserte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 4. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall og gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og bedriftstyper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 5. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og i grupper etter bedriftens størrelse. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 6. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og utdanningsgrupper. Kroner

Tabell 7. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Kroner

Tabell 7b. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ansatte per september 2018 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke

Tabell 8. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner, etter utdanningsnivå og yrke. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 9. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner, i grupper etter bedriftens størrelse og yrke. Kroner

Tabell 10. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter yrke, etter månedslønn per september 2018. Prosent

Tabell 11. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner per september 2018, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke, næring og bedriftens størrelse. Antall

Tabell 12. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per september 2018. Antall

Tabell 12b. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for menn og kvinner, etter lønnstrinn. Kroner

Tabell 13. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet etter lønnstrinnsplassering og kjønn. 2017 og 2018. Antall

Tabell 14. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for direktører og banksjefer etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 15. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018 for direktører og banksjefer i enkelte aldersgrupper, etter bedriftstype og bedriftsstørrelse. Kroner

Tabell 16. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2018, etter kjønn og bedriftstype. Kroner

Tabell 17. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner, etter bedriftstype og aldersgrupper per september 2018. Prosent

Tabell 18. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall menn og kvinner og gjennomsnittlig månedslønn per september 2018, etter bedriftstype og i grupper etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Kroner

Tabell 19. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per september 2018. Antall

Tabell 19b. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per september 2018 for menn og kvinner, etter lønnstrinn. Kroner

Tabell 20. Antall ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2018. Etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn. Antall

Tabell 21. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall regulativlønte menn og kvinner per september 2018, etter yrke og sektor

Tabell 22. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ikke regulativlønte menn og kvinner per september 2018, etter yrke og sektor

Tabell 23. Antall regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2018, etter yrke og enkelte faggrupper

Tabell 23b. Antall ikke regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2018, etter yrke og enkelte faggrupper                                

Tabell 23c. Antall ledere i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2018, etter yrke og enkelte faggrupper