Forhandlingsstatistikken pr. 1.september 2017

Gå til hovedinnhold
Publisert:

Forhandlingsstatistikken pr. 1.september 2017

Forhandlingsstatistikken beskriver lønnsforholdene for de ansatte i Finans Norges medlemsvirksomheter innen sektorene bank og forsikring pr. 1. september 2017. 
Statistikken er basert på utdrag av data fra SSBs statistikk for ansatte i finanstjenester. Statistikken er laget av SSB for Finans Norge og Finansforbundet. 

Foto av penn, briller, kalkulator

Alle tabellene ligger samlet i dokumentet til høyre.

Om tabellene:

Tabell 1. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Lønnsutviklingen 2015-2017 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner og endring i prosent.

Tabell 2. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september for identiske personer etter kjønn og bedriftstype. Kroner og endring i prosent. 2016-2017.

Tabell 3. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner, etter bedriftstype og enkelte yrkesgrupper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 3b. Heltidsansatte, ikke trinnplasserte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 4. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall og gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og bedriftstyper. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 5. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og i grupper etter bedriftens størrelse. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 6. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner, etter aldersgrupper og utdanningsgrupper. Kroner

Tabell 7. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke. Kroner

Tabell 7b. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ansatte per september 2017 for menn og kvinner i enkelte aldersgrupper. Fylke

Tabell 8. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner, etter utdanningsnivå og yrke. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 9. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner, i grupper etter bedriftens størrelse og yrke. Kroner

Tabell 10. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter yrke, etter månedslønn per september 2017. Prosent

Tabell 11. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner per september 2017, etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke, næring og bedriftens størrelse. Antall

Tabell 12. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per september 2017. Antall

Tabell 12b. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for menn og kvinner, etter lønnstrinn. Kroner

Tabell 13. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet etter lønnstrinnsplassering og kjønn. 2016 og 2017. Antall

Tabell 14. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for direktører og banksjefer etter bedriftstype. Oslo og landet ellers. Kroner

Tabell 15. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017 for direktører og banksjefer i enkelte aldersgrupper, etter bedriftstype og bedriftsstørrelse. Kroner

Tabell 16. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per september 2017, etter kjønn og bedriftstype. Kroner

Tabell 17. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner, etter bedriftstype og aldersgrupper per september 2017. Prosent

Tabell 18. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall menn og kvinner og gjennomsnittlig månedslønn per september 2017, etter bedriftstype og i grupper etter gjennomsnittlig arbeidstid per uke. Kroner

Tabell 19. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Menn og kvinner etter lønnstrinn og bedriftstype per september 2017. Antall

Tabell 19b. Deltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Gjennomsnittlig månedslønn per heltidsekvivalent per september 2017 for menn og kvinner, etter lønnstrinn. Kroner

Tabell 20. Antall ansatte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2017. Etter alder i tellingsåret, bedriftstype og kjønn. Antall

Tabell 21. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall regulativlønte menn og kvinner per september 2017, etter yrke og sektor

Tabell 22. Heltidsansatte i bank- og forsikringsvirksomhet. Antall ikke regulativlønte menn og kvinner per september 2017, etter yrke og sektor

Tabell 23. Antall regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2017, etter yrke og enkelte faggrupper

Tabell 23b. Antall ikke regulativlønte i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2017, etter yrke og enkelte faggrupper                                

Tabell 23c. Antall ledere i bank- og forsikringsvirksomhet per september 2017, etter yrke og enkelte faggrupper